Aktualności

3 Styczeń 2020

Szkolenia z dofinansowaniem UE - Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Od maja 2018 roku nasza firma jest uprawniona do organizacji i prowadzenia szkoleń finansowanych z PSF (Podmiotowy System Finasowania).

To model finansowania usług rozwojowych dla sektora średnich, małych i mikro przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych ze środków unijnych. Umożliwia dofinansowanie od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, reszta to wkład własny przedsiębiorcy.

Usługi rozwojowe, które świadczymy w ramach tego modelu to szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, mentoringu i coachingu oraz doradztwa biznesowego.

Aby wziąć udział w tego typu szkoleniach przedsiębiorca musi zaliczać się do sektora MSP, nie zalegać z opłacaniem żadnych podatków i składek, dysponować profilem zaufanym (ePUAP lub SEKAP).

Procedura trwa kilka dni. Dla samego przedsiębiorcy pracy jest niewiele, 90% działań leży po naszej stronie.

Do tej pory 100% przedsiębiorców ubiegających się za naszym pośrednictwem o środki UE zakwalifikowało się do programu.

Więcej: http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/jak_dziala_psf.