Aktualności

10 Styczeń 2024

Mapa Trendów Hatalska Institute jako narzędzie pracy z klientami

 

Od wielu lat obserwujemy trendy jakimi podąża nasz świat. Mapa trendów Instytutu Hatalska jest naszym drogowskazem w pracy z kandydatami oraz w pracy warsztatowej z grupami szkoleniowymi.

Mapa Trendów może być wykorzystana w procesie rekrutacji do oceny dopasowania kandydata do organizacji na kilka sposobów:

1. Zrozumienie kultury organizacyjnej: Trendy zawarte na mapie mogą odzwierciedlać zmiany społeczne, technologiczne i ekonomiczne, które wpływają na kulturę organizacyjną. Kandydat, który jest świadomy tych trendów i potrafi dostosować się do zmieniającego się środowiska, może lepiej pasować do kultury organizacji.

2. Umiejętności przyszłościowe: Trendy z obszaru innowacji mogą wskazywać na umiejętności, które będą kluczowe w przyszłości. Poszukiwanie kandydatów posiadających te umiejętności może pomóc organizacji w dostosowaniu się do przyszłych wyzwań i innowacji.

3. Elastyczność i adaptowalność: Kandydaci, którzy potrafią zareagować na trendy znajdujące się w strefie reaktywnej, mogą wykazywać większą elastyczność i zdolność do szybkiego przystosowania się do zmieniających się warunków w organizacji.

4. Innowacyjność: Trendy w obszarze innowacji mogą wskazywać na nowe pomysły i podejścia, którymi organizacja może się zainspirować. Kandydaci, którzy są świadomi tych trendów i posiadają kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, mogą być atrakcyjnymi kandydatami dla organizacji poszukujących innowacyjnych pracowników.

5. Współpraca z zespołem: Trendy mogą również wskazywać na zmiany w sposobie pracy zespołowej i komunikacji w organizacji. Kandydaci, którzy potrafią efektywnie współpracować w dynamicznym środowisku pracy, mogą lepiej pasować do organizacji, która stawia na innowację i szybką reakcję na zmiany.

Podsumowując, wykorzystanie informacji zawartych na mapie trendów podczas procesu rekrutacji może pomóc organizacji w identyfikacji kandydatów, którzy pasują do kultury organizacyjnej, posiadają umiejętności przyszłościowe, są elastyczni i adaptowalni, innowacyjni oraz potrafią efektywnie współpracować w dynamicznym środowisku pracy.

mapa trendów_Hatalska Institute_wycinekMapa trendów Hatalska Institute_wycinek

Tagi: